Pro rozloučení s Vašimi blízkými připravujeme

  • smuteční kytice volně vázaná, tzv. kytice na položení, stuha s textem.................od 500,-
  • smuteční kytice vypichovaná do stojánku, průměr cca 80 cm., stuha s textem....od 1200,- 
  • smuteční věnce  např. průměr cca 100cm, stuha s textem.................................od 1200,-

Úprava a údržba pietních míst

  • dekorování uren..........................................................................................od 300,-
  • vypletí, zalití, očištění a omytí hrobů od běžných nečistot.............................500,-/hod
  • doplnění zeminy...........cena stanovena individuálně dle množství spotřebované zeminy
  • osázení vhodnými květinami.......................................................od 40,- Kč / sazenici
  • pravidelná výměna květin, věnečků...........................500,-/hod + spotřebovaný materiál
  • doprava.....................................................................................................16 Kč/km